Niepoprawna pisownia

uczenicy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uczennicy

Poprawna pisownia