Poprawna pisownia

zdążyły

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zdonżyły

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdąrzyły

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdonrzyły

Niepoprawna pisownia