Poprawna pisownia

zdążyliśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zdonżyliśmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdąrzyliśmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdonrzyliśmy

Niepoprawna pisownia