Niepoprawna pisownia

zczytam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sczytam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z czytam

Niepoprawna pisownia