Poprawna pisownia

sczytać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z czytać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zczytać

Niepoprawna pisownia