Niepoprawna pisownia

zciszać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ściszać

Poprawna pisownia