Poprawna pisownia

zażyczyły

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za życzyły

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zarzyczyły

Niepoprawna pisownia