Poprawna pisownia

zażyczyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za życzyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zarzyczyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za rzyczyć

Niepoprawna pisownia