Niepoprawna pisownia

nowootwarte

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nowo otwarte

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nowotwarte

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nowo-otwarte

Niepoprawna pisownia