Niepoprawna pisownia

nie dopatrzenia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedopatrzenia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedo patrzenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie do patrzenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedopatżenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedopatszenia

Niepoprawna pisownia