Niepoprawna pisownia

zażonda

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zażąda

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za żąda

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zarząda

Niepoprawna pisownia