Niepoprawna pisownia

zawiąsze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zawiąże

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zawionże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za wiąże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zawiąrze

Niepoprawna pisownia