Niepoprawna pisownia

zawachaniem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zawahaniem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za wachaniem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za wahaniem

Niepoprawna pisownia