Poprawna pisownia

zatrważający

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zatrwarzający

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zatrważajoncy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zatrwarzajoncy

Niepoprawna pisownia