Poprawna pisownia

zatruj

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zatrój

Niepoprawna pisownia