Niepoprawna pisownia

zastuj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zastój

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za stój

Niepoprawna pisownia