Poprawna pisownia

zastępczy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zastempczy

Niepoprawna pisownia