Niepoprawna pisownia

zastempczą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zastępczą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zastępczom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zastempczom

Niepoprawna pisownia