Poprawna pisownia

zarzucał

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zażucał

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za rzucał

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zarzócał

Niepoprawna pisownia