Niepoprawna pisownia

zarómieniłeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zarumieniłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za rumieniłeś

Niepoprawna pisownia