Poprawna pisownia

zaproponowałam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za proponowałam

Niepoprawna pisownia