Poprawna pisownia

zaplanować

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za planować

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poplanować

Niepoprawna pisownia