Poprawna pisownia

zapisuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zapisóje

Niepoprawna pisownia