Poprawna pisownia

zamyka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za myka

Niepoprawna pisownia