Niepoprawna pisownia

zamnom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za mną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za mnom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zamną

Niepoprawna pisownia