Poprawna pisownia

nielubiana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie lóbiana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie lubiana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nielóbiana

Niepoprawna pisownia