Poprawna pisownia

zamężna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za mężna

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie w znaczeniu: zbyt mężna.

Niepoprawna pisownia

zamęrzna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zamenżna

Niepoprawna pisownia