Poprawna pisownia

zamążpójścia

Poprawna pisownia, znaczenie: zawarcia przez kobietę związku małżeńskiego.


Niepoprawna pisownia

zamążpujścia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za mążpójścia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za mąż pójścia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zamąż pójścia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zamonżpójścia

Niepoprawna pisownia