Niepoprawna pisownia

zalerzność

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zależność

Poprawna pisownia