Niepoprawna pisownia

zalerzna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zależna

Poprawna pisownia