Niepoprawna pisownia

załadni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za ładni

Poprawna pisownia