Niepoprawna pisownia

zakużyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zakurzyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za kurzyć

Niepoprawna pisownia