Poprawna pisownia

zakrztuszenie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zaksztuszenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zakrztószenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za krztuszenie

Niepoprawna pisownia