Poprawna pisownia

zakrztusi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za krztusi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zaksztusi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zakrztósi

Niepoprawna pisownia