Niepoprawna pisownia

zakrótkie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za krótkie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za krutkie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za krudkie

Niepoprawna pisownia