Niepoprawna pisownia

zagranicom

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako celownik liczby mnogiej słowa zagranica.


Poprawna pisownia

za granicą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za granicom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zagranicą

Niepoprawna pisownia