Niepoprawna pisownia

zaczełaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaczęłaś

Poprawna pisownia