Poprawna pisownia

zacząłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zaczełeś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zaczołeś

Niepoprawna pisownia