Niepoprawna pisownia

zacoś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za coś

Poprawna pisownia