Niepoprawna pisownia

za wziąłeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zawziąłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zawziołeś

Niepoprawna pisownia