Niepoprawna pisownia

za wrucił

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zawrócił

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za wrócił

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zawrucił

Niepoprawna pisownia