Niepoprawna pisownia

za witało

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zawitało

Poprawna pisownia, znaczenie: pojawiło się gdzieś, przybyło dokądś.