Niepoprawna pisownia

za trudniła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zatrudniła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zatródniła

Niepoprawna pisownia