Niepoprawna pisownia

za przyjaźni

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawnie w znaczeniu „za czasu trwania przyjaźni”.


Poprawna pisownia

zaprzyjaźni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zapżyjaźni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zapszyjaźni

Niepoprawna pisownia