Niepoprawna pisownia

za proponowałyśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaproponowałyśmy

Poprawna pisownia