Poprawna pisownia

za ostro

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zaostro

Niepoprawna pisownia