Niepoprawna pisownia

za okrągliłeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaokrągliłeś

Poprawna pisownia