Niepoprawna pisownia

za niżam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaniżam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zanirzam

Niepoprawna pisownia