Niepoprawna pisownia

za granica

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zagranica

Poprawna pisownia