Niepoprawna pisownia

za grała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zagrała

Poprawna pisownia